Dịch vụ Internet Banking
Dành cho Cá nhân
Đăng nhập
Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
VND Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
1 tháng
2 tháng
3 tháng 5.50 5.50
  Bảng lãi suất chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
USD Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
1 tháng
2 tháng
3 tháng
  Bảng lãi suất chi tiết
Tỷ giá ngoại tệ Mua CK (VND) Bán ra (VND)
usd 23,300 23,390
eur 26,300 26,597
gbp 29,531 29,871
  Bảng tỷ giá chi tiết
Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK