Dịch vụ Internet Banking
Dành cho Cá nhân
Đăng nhập
Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
VND Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
1 tháng 2.30
2 tháng 2.80
3 tháng 2.82
  Bảng lãi suất chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
USD Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
1 tháng
2 tháng
3 tháng
  Bảng lãi suất chi tiết
Tỷ giá ngoại tệ Mua CK (VND) Bán ra (VND)
usd 25,000 25,300
eur 26,568 27,145
gbp 31,070 31,737
  Bảng tỷ giá chi tiết
Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK