Dịch vụ Internet Banking
Dành cho Cá nhân
Đăng nhập
Dành cho Doanh nghiệp
Đăng nhập
Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
VND Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
1 tháng 5.45
2 tháng 5.44 5.45
3 tháng 5.43 5.45
  Bảng lãi suất chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
USD Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
1 tháng
2 tháng
3 tháng
  Bảng lãi suất chi tiết
Tỷ giá ngoại tệ Mua CK (VND) Bán ra (VND)
usd 22,800 22,880
eur 23,974 24,216
gbp 28,404 28,689
  Bảng tỷ giá chi tiết
Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK