Dịch vụ Internet Banking
Dành cho Doanh nghiệp
Đăng nhập
Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
VND Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
1 tháng 2.50
2 tháng 3.00
3 tháng 3.02
  Bảng lãi suất chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
USD Định kỳ hàng tháng Cuối kỳ
1 tháng
2 tháng
3 tháng
  Bảng lãi suất chi tiết
Tỷ giá ngoại tệ Mua CK (VND) Bán ra (VND)
usd 25,260 25,466
eur 27,250 28,073
gbp 31,901 32,864
  Bảng tỷ giá chi tiết
Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK