Bảng tỷ giá số 1 ngày 24/07/2017
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,660    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,680 22,700 22,770
EUR 26,218 26,400 26,676
JPY - 204.04 206.15
AUD - 17,892 18,077
CAD - 18,039 18,223
GBP - 29,427 29,737
CHF - 23,916 24,167
SGD - 16,610 16,783
THB - 625 729


(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,429VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,101VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,756VND  

Bảng tỷ giá số 1 ngày 25/07/2017
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,660    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,680 22,700 22,770
EUR 26,140 26,322 26,591
JPY - 203.26 205.32
AUD - 17,910 18,091
CAD - 18,077 18,261
GBP - 29,439 29,743
CHF - 23,870 24,108
SGD - 16,599 16,769
THB - 625 728

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,429VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,101VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,756VND

Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK