Bảng tỷ giá số 1 ngày 02/10/2017
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,655    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,675 22,695 22,765
EUR 26,480 26,663 26,935
JPY - 200.45 202.53
AUD - 17,727 17,910
CAD - 18,114 18,303
GBP - 30,253 30,567
CHF - 23,326 23,571
SGD - 16,626 16,800
THB - 626 730


(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,468VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,142VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,793VND 

Bảng tỷ giá số 1 ngày 20/11/2017
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,640    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,660 22,680 22,750
EUR 26,359 26,542 26,819
JPY - 201.55 203.74
AUD - 17,084 17,261
CAD - 17,680 17,864
GBP - 29,835 30,143
CHF - 22,835 23,075
SGD - 16,657 16,831
THB - 637 742

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,442VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,115VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,768VND

Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK