Bảng tỷ giá số 1 ngày 16/07/2018
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,960    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,980 23,000 23,090
EUR 26,616 26,800 27,079
JPY - 203.95 206.03
AUD - 17,033 17,207
CAD - 17,440 17,617
GBP - 30,356 30,666
CHF - 22,897 23,139
SGD - 16,801 16,978
THB - 636 742

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = = 22,653VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,332VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,973VND 

Bảng tỷ giá số 1 ngày 17/07/2018
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,960    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,980 23,000 23,090
EUR 26,673 26,857 27,130
JPY - 204.01 206.12
AUD - 16,998 17,181
CAD - 17,462 17,643
GBP - 30,360 30,668
CHF - 23,000 23,255
SGD - 16,834 17,011
THB - 637 743

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,643VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,322VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,963VND 

Bảng tỷ giá số 1 ngày 18/07/2018
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,970    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,990 23,010 23,090
EUR 26,561 26,744 27,010
JPY - 203.07 205.11
AUD - 16,946 17,115
CAD - 17,380 17,552
GBP - 30,078 30,384
CHF - 22,931 23,166
SGD - 16,808 16,978
THB - 636 741

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,649VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,328VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,969VND  

Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK