Bảng tỷ giá số 1 ngày 14/03/2018
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,685    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,705 22,725 22,795
EUR 27,877 28,067 28,361
JPY - 212.20 214.41
AUD - 17,807 17,993
CAD - 17,480 17,667
GBP - 31,650 31,978
CHF - 23,990 24,245
SGD - 17,266 17,446
THB - 670 781

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,440VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,113VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,766VND 

Bảng tỷ giá số 1 ngày 15/03/2018
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,685    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,705 22,725 22,795
EUR 27,834 28,024 28,315
JPY - 213.87 216.13
AUD - 17,832 18,021
CAD - 17,474 17,659
GBP - 31,629 31,967
CHF - 23,990 24,240
SGD - 17,293 17,476
THB - 671 783

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,440VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,113VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,766VND  

Bảng tỷ giá số 1 ngày 16/03/2018
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,685    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,705 22,725 22,795
EUR 27,673 27,862 28,152
JPY - 213.76 216.02
AUD - 17,611 17,797
CAD - 17,328 17,514
GBP - 31,530 31,869
CHF - 23,806 24,054
SGD - 17,214 17,396
THB - 670 781

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,445VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,118VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,771VND 

Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK