Bảng tỷ giá số 1 ngày 29/05/2017
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,650    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,670 22,690 22,770
EUR 25,069 25,246 25,525
JPY - 202.94 205.29
AUD - 16,818 17,001
CAD - 16,796 16,981
GBP - 28,977 29,300
CHF - 23,183 23,434
SGD - 16,331 16,512
THB - 612 715

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,384VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,055VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,712VND 

Bảng tỷ giá số 1 ngày 30/05/2017
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,650    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,670 22,690 22,760
EUR 24,979 25,155 25,415
JPY - 203.80 205.94
AUD - 16,769 16,953
CAD - 16,777 16,954
GBP - 28,926 29,236
CHF - 23,085 23,326
SGD - 16,294 16,464
THB - 611 713

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,391VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,062VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,719VND 

Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK