Bảng tỷ giá số 1 ngày 17/09/2018
 
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 23,170    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 23,190 23,210 23,290
EUR 26,726 26,911 27,189
JPY - 206.38 208.55
AUD - 16,557 16,729
CAD - 17,745 17,928
GBP - 30,249 30,569
CHF - 23,924 24,172
SGD - 16,836 17,015
THB - 653 762

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,690VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,370VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 22,009VND  

Bảng tỷ giá số 2 ngày 17/09/2018
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 23,200    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 23,220 23,240 23,320
EUR 26,749 26,934 27,213
JPY - 206.83 208.97
AUD - 16,571 16,749
CAD - 17,766 17,957
GBP - 30,293 30,616
CHF - 23,945 24,201
SGD - 16,849 17,028
THB - 655 763

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,690VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,370VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 22,009VND 

Bảng tỷ giá số 1 ngày 18/09/2018
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 23,220    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 23,240 23,260 23,340
EUR 26,881 27,066 27,346
JPY - 207.38 209.56
AUD - 16,599 16,782
CAD - 17,757 17,945
GBP - 30,468 30,790
CHF - 24,083 24,338
SGD - 16,871 17,047
THB - 656 764

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,700VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,381VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 22,019VND  

Bảng tỷ giá số 1 ngày 19/09/2018
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 23,200    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 23,220 23,240 23,320
EUR 26,858 27,043 27,318
JPY - 206.47 208.58
AUD - 16,732 16,906
CAD - 17,861 18,042
GBP - 30,486 30,791
CHF - 24,025 24,287
SGD - 16,909 17,079
THB - 657 766

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,710VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,391VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 22,028VND 

Bảng tỷ giá số 1 ngày 25/09/2018
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 23,270    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 23,290 23,310 23,390
EUR 27,124 27,310 27,593
JPY - 205.82 207.97
AUD - 16,861 17,041
CAD - 17,939 18,129
GBP - 30,482 30,797
CHF - 24,069 24,342
SGD - 17,016 17,197
THB - 662 771

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,715VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,396VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 22,033VND  

Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK