Bảng tỷ giá số 1 ngày 02/10/2017
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,655    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,675 22,695 22,765
EUR 26,480 26,663 26,935
JPY - 200.45 202.53
AUD - 17,727 17,910
CAD - 18,114 18,303
GBP - 30,253 30,567
CHF - 23,326 23,571
SGD - 16,626 16,800
THB - 626 730


(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,468VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,142VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,793VND 

Bảng tỷ giá số 1 ngày 15/01/2018
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,630    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,650 22,670 22,740
EUR 27,364 27,551 27,837
JPY - 203.89 206.00
AUD - 17,892 18,083
CAD - 18,127 18,315
GBP - 31,031 31,349
CHF - 23,347 23,584
SGD - 17,068 17,243
THB - 654 762

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,396VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,067VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,724VND  

Bảng tỷ giá số 1 ngày 16/01/2018
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,630    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,650 22,670 22,740
EUR 27,507 27,695 27,969
JPY - 203.85 205.87
AUD - 17,975 18,156
CAD - 18,167 18,346
GBP - 31,167 31,475
CHF - 23,441 23,673
SGD - 17,074 17,243
THB - 652 761

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,386VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,057VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,714VND 

Bảng tỷ giá số 1 ngày 17/01/2018
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,630    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,650 22,670 22,740
EUR 27,599 27,788 28,070
JPY - 204.67 206.69
AUD - 18,052 18,232
CAD - 18,193 18,377
GBP - 31,221 31,534
CHF - 23,558 23,799
SGD - 17,123 17,298
THB - 654 762

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,391VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,062VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,719VND 

Bảng tỷ giá số 1 ngày 18/01/2018
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,630    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,650 22,670 22,740
EUR 27,351 27,539 27,823
JPY - 203.00 205.09
AUD - 17,955 18,143
CAD - 18,134 18,319
GBP - 31,221 31,545
CHF - 23,422 23,668
SGD - 17,043 17,222
THB - 653 761


(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,406VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,078VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,733VND  

Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK