Bảng tỷ giá số 1 ngày 01/04/2019
 
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 23,130    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 23,140 23,160 23,240
EUR 25,730 25,910 26,196
JPY - 207.87 210.04
AUD - 16,432 16,610
CAD - 17,289 17,480
GBP - 30,065 30,395
CHF - 23,180 23,430
SGD - 17,047 17,232
THB - 673 784
 

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,976VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,665VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 22,286VND  

Bảng tỷ giá số 1 ngày 02/04/2019
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 23,130    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 23,140 23,160 23,240
EUR 25,680 25,859 26,138
JPY - 207.34 209.47
AUD - 16,407 16,584
CAD - 17,341 17,527
GBP - 30,164 30,488
CHF - 23,092 23,347
SGD - 17,024 17,207
THB - 672 783


(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,976VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,665VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 22,286VND  

Bảng tỷ giá số 1 ngày 04/04/2019
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 23,130    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 23,140 23,160 23,240
EUR 25,772 25,951 26,236
JPY - 207.18 209.30
AUD - 16,444 16,622
CAD - 17,295 17,483
GBP - 30,409 30,736
CHF - 23,138 23,392
SGD - 17,060 17,245
THB - 672 783

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,978VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,667VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 22,288VND  

Bảng tỷ giá số 1 ngày 05/04/2019
 
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 23,130    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 23,140 23,160 23,240
EUR 25,721 25,901 26,189
JPY - 206.71 208.87
AUD - 16,425 16,603
CAD - 17,271 17,458
GBP - 30,194 30,519
CHF - 23,066 23,336
SGD - 17,041 17,226
THB - 670 781
 

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,988VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,677VND 

Giá sàn USD/VND: 1USD = 22,298VND 

Bảng tỷ giá số 1 ngày 11/04/2019
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 23,130    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 23,140 23,160 23,240
EUR 25,843 26,023 26,305
JPY - 207.88 210.00
AUD - 16,534 16,711
CAD - 17,312 17,497
GBP - 30,231 30,553
CHF - 23,032 23,278
SGD - 17,065 17,247
THB - 671 782

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,991VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,680VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 22,301VND

Bảng tỷ giá số 1 ngày 12/04/2019
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 23,130    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 23,140 23,160 23,240
EUR 25,854 26,035 26,312
JPY - 206.62 208.76
AUD - 16,446 16,632
CAD - 17,254 17,442
GBP - 30,141 30,462
CHF - 23,013 23,266
SGD - 17,015 17,197
THB - 669 780


(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,996VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,685VND

Giá sàn USD/VND: 1USD =  22,306VND

Bảng tỷ giá số 1 ngày 16/04/2019
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 23,130    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 23,140 23,160 23,240
EUR 25,912 26,092 26,371
JPY - 206.20 208.33
AUD - 16,541 16,723
CAD - 17,241 17,430
GBP - 30,231 30,553
CHF - 22,983 23,231
SGD - 17,055 17,247
THB - 670 781


(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,990VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,679VND

Giá sàn USD/VND: 1USD =  22,300VND

Bảng tỷ giá số 1 ngày 17/04/2019
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 23,130    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 23,140 23,160 23,240
EUR 25,861 26,041 26,326
JPY - 205.97 208.10
AUD - 16,520 16,697
CAD - 17,267 17,455
GBP - 30,092 30,422
CHF - 22,897 23,148
SGD - 17,031 17,214
THB - 670 781

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,991VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,680VND

Giá sàn USD/VND: 1USD =  22,301VND

Bảng tỷ giá số 1 ngày 18/04/2019
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 23,130    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 23,140 23,160 23,240
EUR 25,891 26,071 26,359
JPY - 206.27 208.40
AUD - 16,543 16,730
CAD - 17,282 17,466
GBP - 30,099 30,422
CHF - 22,838 23,084
SGD - 17,060 17,243
THB - 671 782


(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,988VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,677VND

Giá sàn USD/VND: 1USD =  22,298VND

Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK