Bảng tỷ giá số 1 ngày 27/03/2017
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,710    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,730 22,750 22,820
EUR 24,403 24,576 24,830
JPY - 205.39 207.55
AUD - 17,275 17,455
CAD - 16,991 17,166
GBP - 28,383 28,662
CHF - 22,937 23,174
SGD - 16,229 16,398
THB - 607 708


(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,256VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 22,924VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,588VND

Bảng tỷ giá số 1 ngày 28/03/2017
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,710    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,730 22,740 22,810
EUR 24,454 24,627 24,858
JPY - 205.05 206.98
AUD - 17,286 17,461
CAD - 16,937 17,100
GBP - 28,481 28,748
CHF - 22,999 23,223
SGD - 16,259 16,419
THB - 608 709

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,253VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 22,921VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,585VND

Bảng tỷ giá số 1 ngày 29/03/2017
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,700    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,720 22,730 22,800
EUR 24,339 24,512 24,742
JPY - 203.89 205.81
AUD - 17,324 17,496
CAD - 16,923 17,086
GBP - 28,122 28,385
CHF - 22,839 23,053
SGD - 16,218 16,372
THB - 607 707

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,260VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 22,928VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,592VND 

Bảng tỷ giá số 1 ngày 30/03/2017
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,700    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,720 22,720 22,790
EUR 24,184 24,356 24,598
JPY - 203.33 205.36
AUD - 17,375 17,547
CAD - 16,984 17,156
GBP - 28,166 28,443
CHF - 22,712 22,942
SGD - 16,229 16,392
THB - 606 707

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,265VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 22,933VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,597VND 

Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK