Bảng tỷ giá số 1 ngày 21/05/2018
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,705    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,725 22,745 22,815
EUR 26,442 26,625 26,895
JPY - 204.13 206.25
AUD - 17,040 17,217
CAD - 17,599 17,778
GBP - 30,510 30,820
CHF - 22,680 22,911
SGD - 16,866 17,039
THB - 650 758

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,590VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,267VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,912VND  

Bảng tỷ giá số 1 ngày 22/05/2018
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,700    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,720 22,740 22,810
EUR 26,539 26,722 26,999
JPY - 204.22 206.34
AUD - 17,192 17,372
CAD - 17,745 17,928
GBP - 30,440 30,758
CHF - 22,735 22,973
SGD - 16,918 17,095
THB - 652 760

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,595VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,272VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,917VND  

Bảng tỷ giá số 1 ngày 23/05/2018
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,700    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 22,720 22,740 22,810
EUR 26,530 26,714 26,980
JPY - 204.60 206.68
AUD - 17,179 17,351
CAD - 17,680 17,863
GBP - 30,458 30,770
CHF - 22,838 23,072
SGD - 16,925 17,098
THB - 654 762

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 22,584VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,261VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 21,906VND 

Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK