Bảng tỷ giá số 1 ngày 03/04/2020
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,820    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 23,460 23,480 23,630
EUR 25,198 25,374 25,722
JPY - 216.54 219.49
AUD - 14,139 14,368
CAD - 16,523 16,748
GBP - 28,974 29,370
CHF - 23,999 24,344
SGD - 16,341 16,573
THB - 656 766

(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 23,239VND

Giá trần USD/VND: 1USD = 23,936VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 22,541VND 

Bảng tỷ giá số 1 ngày 07/4/2020
LOẠI TIỀN TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (Mệnh giá<50) 22,800    
USD (Mệnh giá từ 50-100) 23,390 23,420 23,560
EUR 25,015 25,191 25,540
JPY - 213.61 217.23
AUD - 14,213 14,457
CAD - 16,501 16,781
GBP - 28,546 28,918
CHF - 23,851 24,162
SGD - 16,303 16,516
THB - 658 768
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm)

Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD =  23,230VND

Giá trần USD/VND: 1USD =  23,926VND

Giá sàn USD/VND: 1USD = 22,533VND 

Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK