Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
3/21/2023 11:11:15 AM

Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu – Chi nhánh Thăng Long (GPBank Thăng Long) thống báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  như sau:
1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu – Chi nhánh Thăng Long
.  
Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà CT2 Vimeco, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
2. Tên tài sản:
. Tài sản 1: 01 xe ô tô chở khách mang nhãn hiệu Ford; số loại: Transit; năm sản xuất: 2019; nước sản xuất: Việt Nam; số chỗ ngồi: 10; màu sơn: Đen; số khung: RL3DLT4MFKSR86835; số máy: K6P27077DURATORQ4D244L; Biển kiểm soát: 29B-513.87; Giấy chứng nhận đăng ký xe số 606366 đăng ký lần đầu ngày 10/08/2019 đứng tên Công ty CP Vận tải và du lịch Anh Huy.
. Tài sản 2: 01 xe ô tô chở khách mang nhãn hiệu Ford; số loại: Transit; năm sản xuất: 2019; nước sản xuất: Việt Nam; số chỗ ngồi: 10; màu sơn: Đen; số khung: RL3DLT4MFKSR86640; số máy: K6P27068DURATORQ4D244L; Biển kiểm soát: 29B-513.23; Giấy chứng nhận đăng ký xe số 606364 đăng ký lần đầu ngày 10/08/2019 đứng tên Công ty CP Vận tải và du lịch Anh Huy.
. Tài sản 3: 01 xe ô tô chở khách mang nhãn hiệu Ford; số loại: Transit; năm sản xuất: 2019; nước sản xuất: Việt Nam; số chỗ ngồi: 10; màu sơn: Đen; số khung: RL3DLT4MFKSR86823; số máy: K6P27080DURATORQ4D244L; Biển kiểm soát: 29B-513.79; Giấy chứng nhận đăng ký xe số 606363 đăng ký lần đầu ngày 10/08/2019 đứng tên Công ty CP Vận tải và du lịch Anh Huy.
3. Nơi có/để tài sản: GPBank Thăng Long là đơn vị quản lý và lưu giữ tài sản.
4. Số lượng: 03 tài sản
5. Chất lượng: Xe không sử dụng được, tài sản được bán đấu giá theo hiện trạng thực tế tại thời điểm đấu giá.
6. Giá khởi điểm: 1.651.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bốn mươi triệu, sáu trăm hai mươi mốt nghìn, bảy trăm sáu mươi đồng chẵn./).
7. Tiêu chí lựa chọn:
. Tổ chức đấu giá trên địa bàn thành phố Hà Nội;
. Tổ chức đấu giá phải có đủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
. Hồ sơ đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá phải thể hiện:
. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;
. Có phương án đấu giá;
. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín khi tổ chức đấu giá tài sản thanh lý;
. Có quy trình thực hiện, giấy tờ và tài liệu khác liên quan.
8. Thời gian, địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
. Hình thức nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp
. Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở GPBank Thăng Long; địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà CT2 Vimeco, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
. Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 21/03/2023 đến hết ngày 23/03/2023
. Người nhận hồ sơ đăng ký: cán bộ Trần Xuân Hữu; Số điện thoại: 0932 393 238
9. GPBank Thăng Long
không hoàn trả lại hồ sơ Đăng ký của các tổ chức đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá;

10. GPBank Thăng Long không thông báo lại đối với các tổ chức đấu giá đã đăng ký tham gia nhưng không được lựa chọn.
Tin liên quan
Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK