Cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân

Đây là sản phẩm cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu mua ô tô của Khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác.

Đặc điểm sản phẩm

 • Đồng tiền cho vay: VND.
 • Mức cho vay: lên tới 80% nhu cầu vốn.
 • Thời hạn cho vay tối đa lên đến 7 năm.
 • Phương thức cho vay: Từng lần/trả góp/ theo hạn mức.

Tiện ích

 • Lãi suất cạnh tranh và linh hoạt.
 • Hạn mức cho vay cao và linh hoạt theo tài sản bảo đảm.
 • Có thể dùng chính chiếc xe muốn mua làm tài sản bảo đảm cho khoản vay.
Liên hệ: 
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094.
Cho vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở

Đây là sản phẩm cho vay để đáp ứng nhu cầu mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu với mục đích để ở hoặc để ở và cho thuê một phần.
 

Đặc điểm sản phẩm:

 • Đồng tiền cho vay: VND.
 • Mức cho vay: lên tới 80% nhu cầu vốn.
 • Thời hạn cho vay tối đa 20 năm.

Tiện ích:

 • Lãi suất cạnh tranh và linh hoạt.
 • Hạn mức cho vay cao và linh hoạt theo tài sản bảo đảm. 
 • Có thể dùng chính bất động sản hình thành từ vốn vay làm tài sản bảo đảm. 
 • Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện; xác nhận cho vay nhanh chóng.
Liên hệ:
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094.
Cho vay có bảo đảm đầy đủ bằng số dư tiền gửi, sổ/ thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá đối với khách hàng cá nhân
Đây là hình thức cấp tín dụng dành cho cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống hoặc hoạt động kinh doanh.
 
Đặc điểm sản phẩm:
 • Đồng tiền cho vay: VND.
 • Mức cho vay: Tối đa lên đến 100% giá trị TSBĐ.
 • Phương thức cho vay: Từng lần hoặc Hạn mức.
 • Thời hạn cho vay: có thể vượt quá ngày đến hạn của sổ tiết kiệm.
 • Lãi suất cho vay: Lãi suất thoả thuận cạnh tranh.
Tiện ích:
 • Mức cho vay cao.
 • Hồ sơ, thủ tục vay đơn giản, thời gian giải quyết cho vay nhanh chóng.
Liên hệ:
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094.
 
Thấu chi tiêu dùng
Là hình thức cho vay vốn theo phương thức thấu chi tài khoản thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Khách hàng cá nhân là Cán bộ nhân viên của GPBank.

Đặc điểm sản phẩm: 
 • Mức cho vay: tối đa 5 tháng thu nhập.
 • Thời hạn vay: tối đa 12 tháng.
 • Phương thức cho vay: cho vay theo hạn mức.
Tiện ích:
 • Chủ động chi tiêu: Khách hàng ngay lập tức có thể chi tiêu vượt số tiền hiện có trên tài khoản tiền gửi thanh toán.
 • Tiện dụng: Khách hàng chuyển khoản thanh toán tại bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank hoặc chuyển khoản qua kênh Ngân hàng điện tử hoặc chuyển khoản từ máy ATM/thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ.
 Liên hệ
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094.
Cho vay kinh doanh tại chợ
Đây là hình thức cấp tín dụng dành cho khách hàng cá nhân phục vụ cho vay kinh doanh tại chợ.
 
Đặc điểm sản phẩm:
 • Đồng tiền cho vay: VND.
 • Mức cho vay: Căn cứ nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ của khách hàng.
 • Phương thức cho vay: Từng lần/trả góp.
 • Thời hạn vay: tối đa 36 tháng.
Tiện ích sản phẩm:
 • Lãi suất cạnh tranh và linh hoạt.
 • Hạn mức cho vay cao, linh hoạt theo giá trị Tài sản đảm bảo.
Liên hệ: 
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094.
Cho vay mua nhà dự án
Là sản phẩm cho vay đáp ứng nhu cầu mua nhà dự án của Khách hàng cá nhân phục vụ mục đích tiêu dùng.
 
Đặc điểm sản phẩm:
 • Đồng tiền cho vay: VND.
 • Phương thức cho vay: Từng lần.
 • Thời hạn cho vay: Tối đa lên đến 20 năm.
 • Lãi suất cho vay: Lãi suất thoả thuận cạnh tranh.
Tiện ích:
 • Có thể dùng chính tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản bảo đảm.
 • Hỗ trợ cho vay tối đa lên đến 80% nhu cầu vốn.
 • Hồ sơ, thủ tục vay đơn giản, thời gian giải quyết cho vay nhanh chóng.
 •  Mức cho vay cao.
Liên hệ:
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094.
 
Cho vay chăm sóc cây cao su, cà phê, hồ tiêu
Đây là sản phẩm cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc cây cao su, cà phê, hồ tiêu dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình.
 
Đặc điểm sản phẩm 
 • Mức cho vay lên tới 80% nhu cầu vốn.
 • Phương thức cho vay: từng lần.
 • Phương thức trả nợ: linh hoạt.
 • Đồng tiền cho vay & thu nợ: VND.
 • Thời hạn cho vay: tối đa 12 tháng.
Tiện ích 
 • Hạn mức cho vay cao, linh hoạt theo giá trị Tài sản đảm bảo.
 • Lãi suất cho vay cạnh tranh, phương thức trả nợ linh hoạt.
Liên hệ
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094.
Cho vay tiêu dùng thế chấp bất động sản, ô tô
 Sản phẩm áp dụng cho các KH có nhu cầu vay vốn để thanh toán các nhu cầu tiêu dùng phát sinh trong cuộc sống của cá nhân và gia đình

Tiện ích:
 • Nhu cầu vay tiêu dùng được GPBank xem xét đa dạng và phong phú gắn với nhu cầu thiết thực của khách hàng.
 • Mức cho vay tối đa lên tới 80% nhu cầu vốn;
 • Phương thức trả nợ linh hoạt.
Điều kiện vay vốn:
 • Có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú trên địa bàn có đơn vị kinh doanh của GPBank.
 • Có khả năng tài chính, có phương án vay vốn và trả nợ khả thi.
 • Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
Hồ sơ vay vốn
 • Hồ sơ pháp lý: Giấy CMND, hộ chiếu, giấy tờ pháp lý khác….;
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vay, trả nợ;
 • Các hồ sơ giấy tờ khác có liên quan…
Liên hệ
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094.
Cho vay kinh doanh nhỏ lẻ dành cho khách hàng cá nhân
Là sản phẩm cho vay để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của khách hàng cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ.

Đặc điểm sản phẩm 
 • Đồng tiền cho vay: VND.
 • Phương thức cho vay: Từng lần/trả góp/theo hạn mức.
 • Thời hạn cho vay: Tối đa lên đến 7 năm.
 • Lãi suất cho vay: Lãi suất thoả thuận cạnh tranh.
Tiện ích
 • Có thể cho vay bù đắp nguồn vốn khách hàng đã huy động tạm thời.
 • Hỗ trợ cho vay tối đa lên đến 80% nhu cầu vốn.
 • Hồ sơ, thủ tục vay đơn giản, thời gian giải quyết cho vay nhanh chóng.
 • Mức cho vay cao.

Liên hệ 
Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch của GPBank hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng 1800585866/0243 514 9094.
 
Cho vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu đời sống
Là sản phẩm cho vay để đáp ứng nhu cầu: mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mua sắm các tài sản khác nhằm phục vụ nhu cầu đời sống của khách hàng và gia đình của khách hàng vay vốn.

Tiện ích:
 • Cho vay đến 80% tổng nhu cầu vốn.
 • Lãi suất ưu đãi từ 5,79%/năm.
 • Thời gian giải quyết nhanh chóng, phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
 • Phương thức cho vay và trả nợ linh hoạt.
 
Điều kiện:
 • Khách hàng cá nhân từ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, có phương án vay, trả nợ khả thi.
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt: Bất động sản, ô tô, giấy tờ có giá,…

Liên hệ:
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66/024 3514 9094.
 
Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK