Tiền gửi trả lãi đầu kỳ

Là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn, gốc được trả vào cuối kỳ và tất cả lãi của khoản tiền gửi được trả vào đầu mỗi kỳ gửi.
Tiện ích:
 • Được nhận ngay tiền lãi tại thời điểm gửi tiền, giúp Khách hàng vừa chủ động trong việc sinh lời để đầu tư, chi tiêu.
 • Thủ tục gửi tiền đơn giản, nhanh chóng, lãi suất hấp dẫn.
 • Được rút trước hạn toàn bộ số tiền gốc đã gửi.
 • Gửi 1 nơi nhưng có thể rút tại bất kỳ PGD nào của GPBank trên toàn hệ thống.
 • Sử dụng cầm cố Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để vay vốn hoặc chuyển quyền Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi.
 • Xác nhận khả năng tài chính đi học tập, du lịch, ở nước ngoài.
 • Dễ dàng tra cứu số dư thông qua GP.IB.
 • Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Đặc tính sản phẩm:
 • Đối tượng:
            - Là công dân Việt Nam cư trú và không cư trú
            - Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên
 • Kỳ hạn: Linh hoạt từ 1 tháng đến 36 tháng.
 • Loại tiền gửi: VND
 • Mức gửi tối thiểu: 1.000.000VND.
 • Phương thức gửi tiền
             - Khách hàng là công dân Việt Nam: Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.
             - Khách hàng là người nước ngoài: Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn
 • Phương thức trả lãi: trả lãi ngay tại thời điểm khách hàng gửi tiền bằng tiền mặt hoặc vào tài khoản thanh toán của chính khách hàng.
 • Lãi suất: Cố định trong suốt thời gian gửi
 • Rút trước hạn: Tất toán trước hạn sẽ phải hoàn trả lại Ngân hàng tiền lãi đã ứng trước.
 • Trường hợp vào ngày đến hạn, Khách hàng không đến tất toán thì GPBank sẽ tự động tất toán.
 • Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Thủ tục đăng ký đơn giản:
 • Gửi tiền: Khách hàng xuất trình: Giấy tờ tùy thân và đăng ký mẫu chữ ký với GPBank.
 • Rút tiền: Khách hàng cần mang theo: Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi, Giấy tờ tùy thân và ký đúng mẫu chữ ký đã đăng ký với GPBank.
Liên hệ:
Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại:
 1. Chi nhánh/ PGD GPBank trên toàn quốc
 2. Gọi đến Call Center: 1800 5858 66 (miễn phí cuộc gọi)/024 3514 9094.
Tiền gửi trả lãi định kỳ

Là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn, gốc của khoản tiền gửi được trả vào cuối kỳ, tiền lãi được trả định kỳ.
Tiện ích:
 • Tiết kiệm an toàn và sinh lời với lãi suất hấp dẫn.
 • Linh hoạt kỳ hạn gửi và hình thức nhận lãi.
 • Thủ tục gửi tiền đơn giản, nhanh chóng.
 • Được rút trước hạn toàn bộ số tiền gốc đã gửi.
 • Gửi 1 nơi nhưng có thể rút tại bất kỳ PGD nào của GPBank trên toàn hệ thống.
 • Sử dụng cầm cố Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để vay vốn hoặc chuyển quyền Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi.
 • Xác nhận khả năng tài chính đi học tập, du lịch, ở nước ngoài.
 • Dễ dàng tra cứu số dư thông qua GP.IB.
 • Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Đặc tính sản phẩm:
 • Đối tượng:
              - Là công dân Việt Nam cư trú và không cư trú
              - Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên
 • Kỳ hạn: Linh hoạt từ 1 tháng đến 36 tháng.
 • Kỳ hạn trả lãi: trả lãi hàng tháng hoặc hàng quý.
 • Loại tiền gửi: VND, USD.
 • Mức gửi tối thiểu: 1.000.000 VND/100 USD.
 • Phương thức gửi tiền:
              - Khách hàng là công dân Việt Nam: Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.
              - Khách hàng là người nước ngoài: Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn
 • Kéo dài thời hạn gửi tiền:
             - Thẻ tiết kiệm: vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi, nếu KH không đến rút tiền và không có yêu cầu, hoặc thỏa thuận khác, số tiền gốc sẽ                     được kéo dài thời hạn gửi tiền theo kỳ hạn ban đầu, lãi suất là lãi suất tương ứng với kỳ hạn theo biểu lãi suất của sản phẩm tại thời điểm kéo dài               
             - Hợp đồng tiền gửi: việc kéo dài thời hạn tiền gửi vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi có kỳ hạn thực hiện theo thỏa thuận giữa GPBank và                      KH tại Hợp đồng tiền gửi.
 • Lãi suất: Cố định trong suốt thời gian gửi.
 • Rút trước hạn: Hoàn trả lại Ngân hàng toàn bộ số tiền lãi đã ứng trước.
 • Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Thủ tục đăng ký đơn giản:
 • Gửi tiền: Khách hàng xuất trình: Giấy tờ tùy thân và đăng ký mẫu chữ ký với GPBank.
 • Rút tiền: Khách hàng cần mang theo: Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi, Giấy tờ tùy thân và ký đúng mẫu chữ ký đã đăng ký với GPBank.
Liên hệ:
Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại:
 1. Chi nhánh/ PGD GPBank trên toàn quốc
 2. Gọi đến Call Center: 1800 5858 66(miễn phí cuộc gọi)/024 3514 9094.
 
 
Tiền gửi trả lãi cuối kỳ

Là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn, gốc và lãi của khoản tiền gửi được trả vào thời điểm kết thúc kỳ hạn gửi tiền của Khách hàng.
Tiện ích:
 • Tiết kiệm an toàn và sinh lời với lãi suất hấp dẫn.
 • Linh hoạt kỳ hạn gửi và hình thức nhận lãi.
 • Thủ tục gửi tiền đơn giản, nhanh chóng.
 • Được rút trước hạn toàn bộ số tiền gốc đã gửi.
 • Gửi 1 nơi nhưng có thể rút tại bất kỳ PGD nào của GPBank trên toàn hệ thống.
 • Sử dụng cầm cố Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để vay vốn hoặc chuyển quyền Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi.
 • Xác nhận khả năng tài chính đi học tập, du lịch, ở nước ngoài.
 • Dễ dàng tra cứu số dư khoản tiền gửi thông qua GP.IB.
 • Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Đặc tính sản phẩm:
 • Đối tượng:
              - Là công dân Việt Nam cư trú và không cư trú
              - Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên
 • Loại tiền gửi: VND, USD.
 • Mức gửi tối thiểu: 1.000.000VND/100 USD.
 • Phương thức gửi tiền:
              - Khách hàng là công dân Việt Nam: Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.
              - Khách hàng là người nước ngoài: Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn
 • Kéo dài thời hạn gửi tiền:
              - Thẻ tiết kiệm: vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi, nếu KH không đến rút tiền và không có yêu cầu, hoặc thỏa thuận khác thì toàn bộ số tiền lãi nhập gốc và tự động kéo dài thời hạn gửi tiền theo sản phẩm Tiền gửi trả lãi cuối kỳ với kỳ hạn mới tương ứng, lãi suất là lãi suất của kỳ hạn tương ứng do GPBank niêm yết/công bố tại thời điểm kéo dài thời hạn gửi tiền.
              - Hợp đồng tiền gửi: việc kéo dài thời hạn tiền gửi vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi có kỳ hạn thực hiện theo thỏa thuận giữa GPBank và KH tại Hợp đồng tiền gửi.
 • Lãi suất: Cố định trong suốt thời gian gửi.
 • Rút trước hạn: Toàn bộ số tiền gửi.
Thủ tục đăng ký đơn giản:
 • Gửi tiền: Khách hàng xuất trình: Giấy tờ tùy thân và đăng ký mẫu chữ ký với GPBank.
 • Rút tiền: Khách hàng cần mang theo: Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi, Giấy tờ tùy thân và ký đúng mẫu chữ ký đã đăng ký với GPBank.
Liên hệ:
Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại:
 1. Chi nhánh/ PGD GPBank trên toàn quốc
 2. Gọi đến Call Center: 1800 5858 66 (miễn phí cuộc gọi)/024 3514 9094.
 
Tiền gửi phát tài

Là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn, gốc và lãi của khoản tiền gửi được trả vào cuối kỳ, lãi suất tăng theo bậc thang số dư tiền gửi.
Tiện ích:
 • Tiết kiệm an toàn và sinh lời với lãi suất hấp dẫn.
 • Linh hoạt kỳ hạn gửi và hình thức nhận lãi.
 • Thủ tục gửi tiền đơn giản, nhanh chóng.
 • Được rút trước hạn toàn bộ số tiền gốc đã gửi.
 • Gửi 1 nơi nhưng có thể rút tại bất kỳ PGD nào của GPBank trên toàn hệ thống.
 • Sử dụng cầm cố Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để vay vốn hoặc chuyển quyền Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi.
 • Xác nhận khả năng tài chính đi học tập, du lịch, ở nước ngoài.
 • Dễ dàng tra cứu số dư thông qua GP.IB.
 • Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Đặc tính sản phẩm:
 • Đối tượng:
               - Là công dân Việt Nam cư trú và không cư trú
               - Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên
 • Kỳ hạn: Linh hoạt các kỳ hạn 1,2,3,6,9,12,13 tháng.
 • Loại tiền gửi: VND, USD.
 • Mức gửi tối thiểu: 1.000.000VND/100 USD.
 • Phương thức gửi tiền:
               - Khách hàng là công dân Việt Nam: Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.
               - Khách hàng là người nước ngoài: Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn
 • Kéo dài thời hạn gửi tiền:
               - Thẻ tiết kiệm: vào ngày đến hạn GPBank căn cứ trên giấy gửi tiền/hoặc đề nghị điều chỉnh quay vòng, toàn bộ lãi nhập gốc và chuyển sang tiền gửi cuối kỳ/tiền gửi phát tài với kỳ hạn mới tương ứng, lãi suất là lãi suất của kỳ hạn tương ứng do GPBank niêm yết/công bố tại thời điểm kéo dài thời hạn gửi tiền.
                - Hợp đồng tiền gửi: việc kéo dài thời hạn tiền gửi vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi có kỳ hạn thực hiện theo thỏa thuận giữa GPBank và KH tại Hợp đồng tiền gửi.
 • Lãi suất: tăng theo bậc thang số dư tiền gửi, và cố định trong suốt thời gian gửi.
Thủ tục đăng ký đơn giản:
 • Gửi tiền: Khách hàng xuất trình: Giấy tờ tùy thân và đăng ký mẫu chữ ký với GPBank.
 • Rút tiền: Khách hàng cần mang theo: Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi, Giấy tờ tùy thân và ký đúng mẫu chữ ký đã đăng ký với GPBank.
        Liên hệ:
Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại:
 1. Chi nhánh/ PGD GPBank trên toàn quốc
 2. Gọi đến Call Center: 1800 5858 66 (miễn phí cuộc gọi)/0243514 9094.
Tài khoản thanh toán
Tài khoản tiền gửi thanh toán là tài khoản tiền gửi của khách hàng mở tại GPBank dùng để gửi, rút tiền, chuyển khoản và thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng bằng các phương tiện thanh toán như eBank, ATM, ... 
 
Tiện ích
 • Đối tượng: Cá nhân người Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống và cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
 • Quyền lợi khách hàng riêng có tại GPBank: Quý khách có quyền lựa chọn tên giao dịch (GP.Name) theo sở thích cho tài khoản thanh toán cá nhân của mình 
 • Chủ động chi tiêu, tiền liên tục sinh lời: Quý khách có thể thực hiện các giao dịch (rút tiền, chuyển tiền, gửi tiền...) bất cứ lúc nào theo nhu cầu. Tiền gửi tại tài khoản được hưởng lãi suất không kỳ hạn 
 • An toàn: Quý khách không cần giữ tiền mặt trong nhà hoặc mang theo khi công tác
 • Thuận tiện: Quý khách có thể sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt như: ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, séc, thẻ ATM... 
 • Đa dạng: Quý khách có thể mở tài khoản tiền gửi thanh toán bằng VND, EUR, USD... 
 • Nhanh chóng: Quý khách có thể mở một tài khoản giao dịch cho mình chỉ trong vòng 02 phút. Kiểm tra tài khoản nhanh chóng và dễ dàng bằng SMS Banking. 
Thủ tục và hồ sơ
 • Quý khách chỉ cần đến Phòng giao dịch/Chi nhánh GPBank trên toàn quốc, xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và điền vào Giấy đăng ký mở tài khoản cá nhân theo mẫu của GPBank. 
Phí dịch vụ
 • Phí mở tài khoản: miễn phí
 • Phí chuyển tiền: Theo biểu phí dịch vụ của GPBank trong từng thời kỳ
 • Số dư tối thiểu: 50.000 VND/20 USD. 
Liên hệ 
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm hỗ trợ khách hàng 1800585866 (Miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 90 94. 

 
Tiết kiệm Người cao tuổi
Là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn mang lại sự thuận tiện nhất và sinh lời cao cho khoản tiền gửi của khách hàng cao tuổi (từ 50 tuổi trở lên).
Tiện ích:
 • Tiết kiệm an toàn và sinh lời với lãi suất hấp dẫn.
 • Lãi suất cao hơn so với tiền gửi thông thường.
 • Linh hoạt kỳ hạn gửi và hình thức nhận lãi.
 • Thủ tục gửi tiền đơn giản, nhanh chóng.
 • Được rút trước hạn toàn bộ số tiền gốc đã gửi.
 • Gửi 1 nơi nhưng có thể rút tại bất kỳ PGD nào của GPBank trên toàn hệ thống.
 • Sử dụng cầm cố thẻ tiết kiệm để vay vốn hoặc chuyển quyền thẻ tiết kiệm.
 • Xác nhận khả năng tài chính đi học tập, du lịch,….ở nước ngoài.
 • Dễ dàng tra cứu số dư thông qua GP.IB.
Đặc tính sản phẩm:
 • Đối tượng:  Khách hàng là công dân Việt Nam từ 50 tuổi trở lên.
 • Kỳ hạn: Linh hoạt từ 6, 9, 12, 18, 24 tháng.
 • Kỳ hạn trả lãi: trả lãi hàng tháng hoặc hàng quý.
 • Loại tiền gửi: VND
 • Mức gửi tối thiểu: 1.000.000VND.
 • Phương thức gửi tiền: Thẻ tiết kiệm
 • Kéo dài thời hạn: vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi, nếu KH không đến rút tiền và không có yêu cầu, hoặc thỏa thuận khác thì toàn bộ số tiền lãi và hoặc gốc tự động kéo dài thời hạn gửi tiền theo sản phẩm Tiết kiệm Người cao tuổi với kỳ hạn mới tương ứng, lãi suất là lãi suất của kỳ hạn tương ứng do GPBank niêm yết/công bố tại thời điểm kéo dài thời hạn gửi tiền
 • Lãi suất: Cố định trong suốt thời gian gửi
 • Rút trước hạn: Khách hàng nhận lãi không kỳ hạn hoặc hoàn trả lại Ngân hàng toàn bộ số tiền lãi đã ứng trước và nhận lãi không kỳ hạn
Hồ sơ và thủ tục
 • Quý khách có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm chỉ cần Giấy tờ tùy thân tại bất kỳ phòng giao dịch/chi nhánh của GPBank trên toàn quốc.
 • Liên hệ:
Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại:
 1. Chi nhánh/ PGD GPBank trên toàn quốc
 2. Gọi đến Call Center: 1800 5858 66(miễn phí cuộc gọi)/024 3514 9094.
 
Một số quy định giao dịch tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn
Một số quy định giao dịch tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn
Kính gửi: Quý Khách hàng GPBank xin thông báo một số Quy định giao dịch tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn tại GPBank.
1. Người gửi tiền:
1.1. Tiền gửi tiết kiệm:
 -  Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 -  Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
Công dân Việt Nam bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật; Công dân Việt Nam có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm thông qua người giám hộ.
1.2. Tiền gửi có kỳ hạn:
- Tổ chức, cá nhân
- Người không cư trú: Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại VN; văn phòng đại diện, văn phòng dự án của tổ chức nước ngoài tại VN;
- Công dân VN không thuộc các trường hợp quy định tại điểm e, g khoản 2 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối
- Cá nhân người nước ngoài được phép cư trú tại VN với thời hạn từ 06 tháng trở lên
2.  Lãi suất tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn: là lãi suất tiền gửi được Tổng Giám đốc quy định đảm bảo phù hợp với quy định của Ngân hàng nhà nước trong từng thời kỳ tại Biểu lãi suất nhận tiền gửi và Biểu lãi suất nhận tiền gửi này được Điểm giao dịch niêm yết công khai tại Điểm giao dịch của GPBank.
3. Mức phí (nếu có): là mức phí liên quan đến các giao dịch tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn tại GPBank được Tổng Giám đốc quy định trong từng thời kỳ tại Biểu phí dịch vụ và Biểu phí dịch vụ này được Điểm giao dịch niêm yết công khai tại Điểm giao dịch của GPBank.
4. Loại ngoại tệ nhận tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn: hiện nay GPBank đang huy động đồng ngoại tệ là USD.
5. Quy định từng hình thức và thời hạn gửi tiền :
5.1 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Là khoản tiền gửi tiết kiệm mà người gửi tiền gửi tại GPBank không có một thời hạn cụ thể. Người gửi tiền có thể rút tiền theo yêu cầu mà không cần báo trước vào bất kỳ ngày làm việc nào của GPBank.
5.2 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Là khoản tiền gửi của người gửi tiền tại GPBank trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa người gửi tiền với GPBank.
5.3. Đối với khách hàng là cá nhân người nước ngoài: Hình thức gửi tiền là Hợp đồng tiền gửi.
6. Thời hạn gửi tiền: Thời hạn gửi tiền được thực hiện theo thỏa thuận giữa GPBank và Khách hàng. Đối với Khách hàng là cá nhân nước ngoài, thời hạn gửi tiền không được dài hơn thời hạn hiệu lực còn lại của Giấy tờ xác minh thông tin.
6. Thủ tục giao dịch tiền gửi tiết kiệm giữa GPBank và Người gửi tiền
6.1 Thủ tục gửi tiền tiết kiệm tại Điểm giao dịch của GPBank
6.1.1 Thủ tục gửi tiết kiệm/tiền gửi lần đầu:
a) Người gửi tiền/tất cả người gửi tiền trực tiếp đến Điểm giao dịch của GPBank xuất trình hồ sơ và thực hiện:
a.1) Người gửi tiền hoặc tất cả Người gửi tiền phải trực tiếp đến Điểm giao dịch của GPBank và xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi.
a.2) Người gửi hoặc tất cả Người gửi tiền kê khai “Thông tin người gửi tiền” theo (Mẫu MB01a-TTNGT) và đăng ký mẫu chữ ký. Trường hợp Người gửi tiền không thể viết được, không đọc được, không nhìn được dưới bất cứ hình thức nào, Điểm giao dịch nhận tiền gửi tiết kiệm  hướng dẫn cho Người gửi tiền điểm chỉ (lăn tay) thay cho chữ ký và chữ viết đầy đủ họ tên của Người gửi tiền.
a.3) Giấy gửi tiền (Mẫu 06/CTKT)[1].
a.4) Giấy gửi tiền tiết kiệm chung kiêm cam kết quyền lợi (Mẫu 04-TKC)[2].
 a.5) Bảng kê các loại tiền nộp (nếu có).
b) Trường hợp người gửi tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật xuất trình hồ sơ và thực hiện:
 • Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi.
 • Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật; văn bản ủy quyền (nếu có)[3].
 • Người gửi tiền kê khai “Thông tin người gửi tiền thông qua người giám hộ/người đại diện theo pháp luật” (MB11a-TTNGH) và đăng ký mẫu chữ ký. Trường hợp Người gửi tiền không thể viết được, không đọc được, không nhìn được dưới bất cứ hình thức nào, Điểm giao dịch nhận tiền gửi tiết kiệm  hướng dẫn cho Người gửi tiền điểm chỉ (lăn tay) thay cho chữ ký và chữ viết đầy đủ họ tên của Người gửi tiền.
 • Giấy gửi tiền (Mẫu 06/CTKT) và bảng kê các loại tiền nộp (nếu có).
6.1.2 Thủ tục gửi tiết kiệm các lần tiếp theo:
a) Người gửi tiền/tất cả Người gửi tiền trực tiếp đến Điểm giao dịch của GPBank xuất trình hồ sơ và thực hiện:
a.1) Người gửi tiền/tất cả Người gửi tiền phải trực tiếp đến Điểm giao dịch của GPBank và xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi.
a.2) Người gửi tiền/một trong tất cả Người gửi tiền kê khai “Giấy đề nghị thay đổi thông tin người gửi tiền” theo (Mẫu MB01b-TDTTNGT) (nếu có thay đổi một trong các thông tin: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, ngày cấp, nơi cấp, Hộ khẩu thường trú, Chỗ ỡ hiện tại, Đăng ký/thay đổi dịch vụ nhận thông báo biến động tiền gửi tiết kiệm, Thay đổi chữ ký,...).
a.3) Giấy gửi tiền (Mẫu 06/CTKT).
a.4) Hoặc Giấy gửi tiền tiết kiệm chung kiêm cam kết quyền lợi (Mẫu 04-TKC).
a.5) Bảng kê các loại tiền nộp (nếu có).
b) Trường hợp người gửi tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật xuất trình hồ sơ và thực hiện:
 • Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi.
 • Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật; văn bản ủy quyền (nếu có)[4].
 • Người đại diện theo pháp luật kê khai “Thay đổi thông tin người gửi tiền thông qua người giám hộ, người đại diện theo pháp luật” theo (Mẫu 11c-TDTTNGH) hoặc “Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ, đăng ký chữ ký mẫu và dịch vụ” theo (Mẫu 11b-DNCDGH) (nếu có thay đổi thông tin của người đại diện theo pháp luật).
 • Giấy gửi tiền (Mẫu 06/CTKT) và bảng kê các loại tiền nộp (nếu có).
6.1.3  Điểm giao dịch đối chiếu, cập nhật các thông tin Khách hàng (Người gửi tiền) theo quy định của pháp luật và quy định của GPBank về phòng, chống rửa tiền: theo Mục 2 Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 tại Quyết định số 2170/2014/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2014 về việc ban hành Quy chế Phòng, chống rửa tiền và QĐ 1067/2014/QĐ-HĐTV ngày 31/10/2017 về việc sửa đổi lần 1 quy chế phòng chống rửa tiền ban hành theo Quyết định số 2170/2014/QĐ-HĐQT.
a) Đối với khách hàng cá nhân là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm, sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại, số chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại.
b) Đối với khách hàng cá nhân là người nước ngoài: họ và tên; ngày, tháng, năm, sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh; địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài và địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam.
c) Đối với khách hàng cá nhân là người có từ hai (02) quốc tịch trở lên, ngoài những thông tin quy định tại điểm a), b) khoản này, phải thu thập bổ sung thông tin về các quốc tịch, các địa chỉ đăng ký cư trú tại các quốc gia mang quốc tịch.
d) Đối với khách hàng tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở chính; số điện thoại, số fax; lĩnh vực hoạt động, kinh doanh; thông tin về người thành lập, đại diện cho tổ chức bao gồm các thông tin quy định tại điểm a, b, c, d khoản này.
e) Điểm giao dịch phải thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng trong suốt thời gian thiết lập quan hệ với khách hàng; bảo đảm các giao dịch khách hàng đang tiến hành phù hợp với những thông tin đã biết về khách hàng, về hoạt động kinh doanh, về rủi ro và về nguồn gốc tài sản của khách hàng; chủ động liên hệ với khách hàng để cập nhật thông  tin của khách hàng khi có căn cứ cho rằng khách hàng đã có sự thay đổi về thông tin cung cấp cho GPBank.
6.1.4 Sau khi hoàn thành các thủ tục quy định tại khoản 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 tại Niêm yết này, Điểm giao dịch thực hiện giao Thẻ tiết kiệm cho Người gửi tiền.
6.2 Thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch của GPBank:
6.2.1 Người gửi tiền trực tiếp đến Điểm giao dịch của GPBank xuất trình hồ sơ và thực hiện:
 • Thẻ tiết kiệm còn nguyên vẹn, không bị nhàu nát, rách, tẩy xóa nội dung.
 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực/Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi.
 • Giấy lĩnh tiền tiết kiệm (Mẫu 08/CTKT)[5].
 • Hoặc Giấy gửi tiền tiết kiệm chung kiêm cam kết quyền lợi (MB04-TKC)[6].
 • Phiếu hạch toán (Mẫu số 09/CTKT)[7].
 • Bảng kê lĩnh tiền (nếu có).
6.2.2 Trường hợp Người gửi tiền thông qua Người đại diện theo pháp luật/Người được ủy quyền rút tiền gửi tiết kiệm xuất trình hồ sơ và thực hiện:
 • Thẻ tiết kiệm còn nguyên vẹn, không bị nhàu nát, rách, tẩy xóa nội dung.
 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực/Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi của người gửi tiền.
 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của Người đại diện theo pháp luật/Người được ủy quyền.
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật; văn bản ủy quyền (nếu có)[8].
 • Giấy lĩnh tiền tiết kiệm (Mẫu 08/CTKT)[9].
 • Giấy gửi tiền tiết kiệm chung kiêm cam kết quyền lợi (MB04-TKC)[10].
 • Phiếu hạch toán (Mẫu số 09/CTKT).
 • Bảng kê lĩnh tiền (nếu có).
 
Sau khi Điểm giao dịch thực hiện kiểm soát, đối chiếu các thông tin của Người gửi tiền/Người đại diện theo pháp luật/Người được ủy quyền trên các hồ sơ khớp đúng với hệ thống T24 thì thực hiện chi trả tiền gửi tiết kiệm cho người gửi tiền.
7. Quy trình nhận, chi trả tiền gửi có kỳ hạn giữa GPBank và Khách hàng
7.1 Quy trình nhận tiền gửi có kỳ hạn tại Điểm giao dịch của GPBank:
7.1.1 Quy trình nhận tiền gửi có kỳ hạn lần đầu:
a) Đối với Khách hàng tổ chức: Khách hàng hoặc người đại diện của Khách hàng trực tiếp đến Điểm giao dịch xuất trình hồ sơ và giấy giới thiệu (trường hợp Khách hàng cử người đại diện đến giao dịch)
a.1) Khách hàng mở tài khoản thanh toán/tài khoản thanh toán chung tại GPBank theo quy định hiện hành của GPBank[11].
a.2) Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện hợp pháp của tổ chức: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.
a.3) Giấy tờ xác minh thông tin của tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật.
a.4) Lập 02 (hai) bản Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn theo Mẫu Phụ lục 01 tại Quy định về tiền gửi có kỳ hạn 684/2019/QĐ-HĐTV ngày 21/06/2019 hoặc mẫu Hợp đồng tiền gửi của từng sản phẩm.
a.5) Đề nghị gửi tiền gửi có kỳ hạn theo Mẫu MB13-DNGTCKH tại Quy trình về tiền gửi có kỳ hạn 719/2019/QĐ-TGĐ ngày 01/07/2019.
b) Đối với Khách hàng cá nhân:
b.1) Khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn trực tiếp đến Điểm giao dịch
b.1.1) Khách hàng mở tài khoản thanh toán/tài khoản thanh toán chung tại GPBank theo quy định hiện hành của GPBank.
b.1.2) Giấy tờ xác minh thông tin của cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi.
b.1.3) Giấy tờ xác minh thông tin của cá nhân là người cư trú và cá nhân nước ngoài là người không cư trú là thị thực hoặc các giấy tờ khác xác định thời hạn được phép cư trú của cá nhân tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn thời hạn hiệu lực.
b.1.4) Lập 02 (hai) Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn theo Mẫu Phụ lục 01 tại Quy định về tiền gửi có kỳ hạn 684/2019/QĐ-HĐTV ngày 21/06/2019 hoặc mẫu Hợp đồng tiền gửi của từng sản phẩm.
b.2) Trường hợp Khách hàng gửi tiền gửi thông qua người đại diện theo pháp luật:
b.2.1) Khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn mở tài khoản thanh toán/tài khoản thanh toán chung tại GPBank theo quy định hiện hành của GPBank.
b.2.2) Giấy tờ xác minh thông tin của Khách hàng: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực; Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi.
b.2.3) Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực và giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện với Khách hàng.
b.3.3) Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật[12].
b.3.4) Lập 02 (hai) Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn theo Mẫu Phụ lục 01 tại Quy định về tiền gửi có kỳ hạn 684/2019/QĐ-HĐTV ngày 21/06/2019 hoặc mẫu Hợp đồng tiền gửi của từng sản phẩm.
 
Nếu các hồ sơ, chứng từ đầy đủ, hợp lệ hợp pháp theo đúng quy định, Điểm giao dịch thực hiện ký và đóng dấu Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và giao cho Khách hàng 01 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.
7.1.2 Quy trình nhận tiền gửi có kỳ hạn lần tiếp theo:
a) Đối với Khách hàng tổ chức: Khách hàng hoặc người đại diện của Khách hàng trực tiếp đến Điểm giao dịch xuất trình hồ sơ và giấy giới thiệu (trường hợp Khách hàng cử người đại diện đến giao dịch)
a.1) Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện hợp pháp của tổ chức: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.
a.2) Giấy tờ xác minh thông tin của tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật.
a.3) Lập 02 (hai) bản Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn theo Mẫu Phụ lục 01 tại Quy định về tiền gửi có kỳ hạn 684/2019/QĐ-HĐTV ngày 21/06/2019 hoặc mẫu Hợp đồng tiền gửi của từng sản phẩm.
a.4) Đề nghị gửi tiền gửi có kỳ hạn theo Mẫu MB13-DNGTCKH tại Quy trình về tiền gửi có kỳ hạn 719/2019/QĐ-TGĐ ngày 01/07/2019.
b) Đối với Khách hàng cá nhân:
b.1) Khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn trực tiếp đến Điểm giao dịch
b.1.1) Giấy tờ xác minh thông tin của cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi.
b.1.2) Giấy tờ xác minh thông tin của cá nhân là người cư trú và cá nhân nước ngoài là người không cư trú là thị thực hoặc các giấy tờ khác xác định thời hạn được phép cư trú của cá nhân tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn thời hạn hiệu lực.
b.1.3) Lập 02 (hai) Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn theo Mẫu Phụ lục 01 tại Quy định về tiền gửi có kỳ hạn 684/2019/QĐ-HĐTV ngày 21/06/2019 hoặc mẫu Hợp đồng tiền gửi của từng sản phẩm.
b.2) Trường hợp Khách hàng gửi tiền gửi thông qua người đại diện theo pháp luật:
b.2.1) Giấy tờ xác minh thông tin của Khách hàng: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực; Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi.
b.2.2) Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực và giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện với Khách hàng.
b.2.3) Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật[13].
b.2.4) Lập 02 (hai) Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn theo Mẫu Phụ lục 01 tại Quy định về tiền gửi có kỳ hạn 684/2019/QĐ-HĐTV ngày 21/06/2019 hoặc mẫu Hợp đồng tiền gửi của từng sản phẩm.
 
7.2 Quy trình chi trả Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn (HĐTG) tại Điểm giao dịch của GPBank
 
 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của người thực hiện giao dịch/Khách hàng/Người đại diện theo pháp luật/Người được ủy quyền.
 • Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (nếu người thực hiện giao dịch không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức).
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật và các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của pháp nhân đó đối với Khách hàng[14].
 • Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn gốc/Bản sao y bản chính Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn (trường hợp Khách hàng không thực hiện giao dịch tại Điểm giao dịch mở Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn).
 • Đề nghị tất toán hợp đồng tiền gửi theo Mẫu MB06-DNTTHDTG tại Quy trình tiền gửi có kỳ hạn 719/2019/QĐ-TGD ngày 01/07/2019.
 
Điểm giao dịch kiểm soát, đối chiếu thông tin trên các hồ sơ trên với thông tin trên hệ thống T24 đảm bảo khớp đúng và chi trả Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn cho Khách hàng.
 
8. Biện pháp để Khách hàng tra cứu khoản tiền gửi:
 
Khách hàng/Người đại diện theo pháp luật có thể tra cứu khoản tiền gửi qua:
 • Internet banking: Khách hàng đăng ký dịch vụ GP.IB theo mẫu NHĐT04-CN-SDDV hoặc NHĐT-TC-SDDV[15] để tra cứu khoản tiền gửi thông qua đường link: https://ib.gpbank.com.vn/GIB/SignIn.
 • Dịch vụ GP.Mplus: Khách hàng đăng ký dịch vụ GP.Mplus theo mẫu NHĐT04-CN-SDDV để tra cứu khoản tiền gửi thông qua ứng dụng GP.Mlus được cài đặt trên điện thoại của Khách hàng (hiện tại dịch vụ tra cứu khoản tiền gửi trên GP.Mplus của GPBank đang được bảo trì để nâng cấp).
9. Xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn
Khách hàng thông báo cho GPBank về tình trạng Thẻ tiết kiệm bị nhàu nát, rách, mất.
Đối với Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn (HĐTG):
 • Đối với Thẻ tiết kiệm (TTK):
 • Trường hợp TTK có các thông tin cơ bản ở mặt trước, chữ ký của Lãnh đạo Điểm giao dịch, dấu của Ngân hàng, các thông tin về số tiền, kỳ hạn, lãi suất, ngày gửi, ngày đến hạn còn nguyên vẹn, thì Điểm giao dịch thực hiện thanh toán TTK bình thường.
 • Trường hợp TTK có các thông tin cơ bản ở mặt trước và/hoặc chữ ký của Lãnh đạo Điểm giao dịch và dấu của Ngân hàng không còn nguyên vẹn, không thể nhìn thấy được thì xử lý như trường hợp Người gửi tiền bị mất TTK.
 • Trường hợp TTK bị mất: GPBank chỉ thực hiện các nghiệp vụ (đổi Thẻ tiết kiệm, tất toán Thẻ tiết kiệm) liên quan đến TTK báo mất cho Người gửi tiền sau đủ 15 ngày làm việc kể từ ngày báo mất (bao gồm cả ngày báo mất TTK).
 
 
 
 
 
Tiền gửi rút gốc linh hoạt
Là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn hưởng lãi suất theo quy định của GPBank, trả gốc và lãi cuối kỳ. Trong kỳ hạn gửi tiền, Khách hàng có thể rút một phần gốc vào bất kỳ ngày làm việc nào của GPBank.
Tiện ích:
 • Thủ tục gửi tiền đơn giản, nhanh chóng, lãi suất hấp dẫn.
 • Được rút trước hạn 1 phần hoặc toàn bộ số tiền gốc đã gửi.
 • Gửi 1 nơi nhưng có thể rút tại bất kỳ PGD nào của GPBank trên toàn hệ thống.
 • Sử dụng cầm cố Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để vay vốn hoặc chuyển quyền Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi.
 • Xác nhận khả năng tài chính đi học tập, du lịch,….ở nước ngoài.
 • Dễ dàng tra cứu số dư thông qua GP.IB.
 • Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
 
Đặc tính sản phẩm:
 • Đối tượng:
                - Là công dân Việt Nam cư trú và không cư trú
                - Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên
 • Kỳ hạn: Linh hoạt từ dưới 1 tuần đến 36 tháng.
 • Loại tiền gửi: VND,USD
 • Mức gửi tối thiểu: 2.000.000VND/100USD
 • Phương thức gửi tiền:
              - Khách hàng là công dân Việt Nam: Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.
              - Khách hàng là người nước ngoài: Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn
 • Kéo dài thời hạn gửi tiền:
              - Thẻ tiết kiệm: vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi, nếu KH không đến rút tiền và không có yêu cầu, hoặc thỏa thuận khác thì toàn bộ số tiền lãi nhập gốc và tự động kéo dài thời hạn gửi tiền theo sản phẩm Tiền gửi rút gốc linh hoạt với kỳ hạn mới tương ứng, lãi suất là lãi suất của kỳ hạn tương ứng do GPBank niêm yết/công bố tại thời điểm kéo dài thời hạn gửi tiền.
              - Hợp đồng tiền gửi: việc kéo dài thời hạn tiền gửi vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi có kỳ hạn thực hiện theo thỏa thuận giữa GPBank và KH tại Hợp đồng tiền gửi.
 • Lãi suất:
             - Trường hợp KH tất toán trước hạn: KH được hưởng lãi suất KKH thấp nhất tại thời điểm tất toán trước hạn do GPBank niêm yết/công bố cho toàn bộ số ngày thực gửi.
             - Trường hợp KH tất toán đúng hạn: KH được hưởng trọn tiền lãi với lãi suất tại thời điểm gửi hoặc thời điểm kéo dài thời hạn gửi tiền.
             - Trường hợp KH rút một phần gốc, Số tiền gốc rút trước hạn một phần KH được hưởng lãi suất KKH thấp nhất tại thời điểm rút trước hạn do GPBank niêm yết/công bố tương ứng với số ngày thực gửi. Số tiền gốc còn lại tiếp tục được duy trì kỳ hạn ban đầu KH được hưởng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà KH rút trước hạn một phần tương ứng với số ngày thực gửi
 • Rút trước hạn: 1 phần hoặc toàn bộ số tiền gửi.
 
Thủ tục đăng ký đơn giản:
 • Gửi tiền: Khách hàng xuất trình: Giấy tờ tùy thân và đăng ký mẫu chữ ký với GPBank.
 • Rút tiền: Khách hàng cần mang theo: Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi, Giấy tờ tùy thân và ký đúng mẫu chữ ký đã đăng ký với GPBank.
 
Liên hệ:
Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại:
 1. Chi nhánh/ PGD GPBank trên toàn quốc
 2. Gọi đến Call Center: 1800 5858 66 (miễn phí cuộc gọi)/024 3514 9094.
Tiết kiệm điện tử
Là hình thức gửi tiết kiệm dưới dạng tài khoản được khách hàng tự thực hiện thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử mà GPBank cung cấp.
 • Linh hoạt kỳ hạn gửi.
 • Thủ tục gửi tiền đơn giản, nhanh chóng.
 • Được rút trước hạn toàn bộ số tiền gốc đã gửi.
 • Khách hàng được chủ động mở/tất toán tài khoản tiết kiệm điện tử
 • Sử dụng cầm cố Thẻ tiết kiệm điện tử để vay vốn
 • Xác nhận khả năng tài chính đi học tập, du lịch, ở nước ngoài.
 • Dễ dàng tra cứu số dư khoản tiền gửi thông qua GP.IB.
Đặc tính sản phẩm:
 • Đối tượng: Công dân Việt Nam
 • Loại tiền gửi: VND
 • Mức gửi tối thiểu: 1.000.000VND
 • Phương thức gửi tiền: Tài khoản tiết kiệm điện tử
 • Kéo dài thời hạn gửi tiền: Vào ngày đến hạn Khách hàng không tất toán tiền gửi, lãi được nhập gốc và tự động kéo dài thời hạn gửi tiền với 1 kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn gửi ban đầu, lãi suất áp dụng cho kỳ hạn mới là lãi suất tiết kiệm điện tử của kỳ hạn tương ứng theo quy định của GPBank có hiệu lực tại thời điểm kéo dài.
 • Lãi suất: Cố định trong suốt thời gian gửi.
 • Rút trước hạn: Toàn bộ số tiền gửi.
Thủ tục đăng ký đơn giản:
Khách hàng chỉ cần đăng ký dịch vụ Internet Banking (GP.IB)
Liên hệ:
Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại:
i.Chi nhánh/ PGD GPBank trên toàn quốc
ii.Gọi đến Call Center: 1800 5858 66 (miễn phí cuộc gọi)/024 3514 9094.
 
Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK