Tiết kiệm điện tử

Tiết kiệm điện tử là là hình thức tiền gửi tiết kiệm dưới dạng tài khoản được Khách hàng thực hiện gửi tiền thông qua việc mở Tài khoản tiết kiệm điện tử qua các dịch vụ Ngân hàng điện tử mà GPBank cung cấp, tiền lãi và tiền gốc được nhận vào cuối kỳ.

Tiện ích sản phẩm:

 • Gửi bất cứ lúc nào, bất cứ tại đâu
 • Được cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn 
 • Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Đặc tính sản phẩm:
 • Đối tượng: Khách hàng cá nhân có tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến (GP.IB) và Ngân hàng di động GP.Mplus
 • Loại tiền gửi: VND
 • Trường hợp vào ngày đến hạn, khách hàng không tất toán, lãi nhập gốc và tự động quay vòng
 • Tất toán: Quý khách tất toán trên trang Ngân hàng điện tử của GPBank bất kỳ lúc nào và được hưởng lãi theo quy định hiện hành của GPBank.

Liên hệ:
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094.

Tiền gửi trả lãi đầu kỳ
Tiện ích sản phẩm:
 • Gửi một nơi nhưng có thể rút tại bất kỳ PGD nào của GPBank trên toàn hệ thống
 • Được cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn hoặc chuyển quyền sổ tiết kiệm
 • Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Đặc tính sản phẩm:
 • Đối tượng: Khách hàng cá nhân
 • Loại tiền gửi: VND
 • Số tiền gửi tối thiểu: 2.000.000 VND
 • Tiền lãi được thanh toán ngay tại thời điểm gửi bằng tiền mặt hoặc vào Tài khoản thanh toán của chính Khách hàng
 • Tất toán trước hạn sẽ phải hoàn trả lại Ngân hàng tiền lãi đã ứng trước
 • Trường hợp vào ngày đến hạn, Khách hàng không đến tất toán thì GPBank sẽ tự động tất toán.
Liên hệ:
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094
 
Tiền gửi trả lãi định kỳ
Là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn, gốc của khoản tiền gửi được trả vào cuối kỳ, tiền lãi được trả định kỳ.
 
Tiện ích sản phẩm:
 • Gửi 1 nơi nhưng có thể rút tại bất kỳ PGD nào của GPBank trên toàn hệ thống
 • Được cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn hoặc chuyển quyền sổ tiết kiệm
 • Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Đặc tính sản phẩm:
 • Đối tượng: Khách hàng cá nhân
 • Loại tiền gửi: VND, USD
 • Lãi suất cạnh tranh và cố định trong suốt thời gian gửi
 • Kỳ hạn trả lãi: trả lãi hàng tháng hoặc hàng quý
 • Tất toán trước hạn sẽ phải hoàn trả lại Ngân hàng tiền lãi đã ứng trước.
Liên hệ:
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094
 
Tiền gửi trả lãi cuối kỳ
Là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn, gốc và lãi của khoản tiền gửi được trả vào cuối kỳ.
 
Tiện ích sản phẩm:
 • Gửi 1 nơi nhưng có thể rút tại bất kỳ PGD nào của GPBank trên toàn hệ thống
 • Được cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn hoặc chuyển quyền sổ tiết kiệm
 • Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Đặc tính sản phẩm:
 • Đối tượng: Khách hàng cá nhân
 • Loại tiền gửi: VND, USD
 • Ân hạn rút lãi: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc liên tiếp kể từ ngày đến hạn (có bao gồm ngày đến hạn), khách hàng có thể rút lãi phát sinh của kỳ trước và quay vòng gốc.
Liên hệ:
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094.
 
Tiền gửi phát tài
Là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn, gốc và lãi của khoản tiền gửi được trả vào cuối kỳ, lãi suất tăng theo bậc thang số dư tiền gửi.
 
Tiện ích sản phẩm:
 • Gửi 1 nơi nhưng có thể rút tại bất kỳ PGD nào của GPBank trên toàn hệ thống
 • Được cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn hoặc chuyển quyền sổ tiết kiệm
 • Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Đặc tính sản phẩm:
 • Đối tượng: Khách hàng cá nhân
 • Loại tiền gửi: VND, USD
 • Lãi suất cạnh tranh: tăng theo bậc thang số dư tiền gửi, và cố định trong suốt thời gian gửi
 • Ân hạn rút lãi: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc liên tiếp kể từ ngày đến hạn (có bao gồm ngày đến hạn), khách hàng có thể rút lãi phát sinh của kỳ trước và quay vòng gốc.
Liên hệ:
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094.
 
Tiết kiệm gửi góp
Tiết kiệm gửi góp là sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn, gửi dưới dạng sổ tiết kiệm tại GPBank, trong đó cho phép người gửi tiền có thể nộp tiền vào nhiều lần theo định kỳ gửi góp.

Tiện ích sản phẩm:
 • Gửi bất cứ lúc nào, bất cứ tại đâu
 • Được cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn hoặc chuyển quyền sổ tiết kiệm
 • Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Đặc tính sản phẩm:
 • Loại tiền gửi: VND
 • Định kỳ gửi góp: Hàng tháng (01 tháng/lần)
 • Khách hàng có thể gửi tiền trước cho các kỳ gửi tiếp theo hoặc nộp chậm tối đa 07 ngày
 • Số tiền gửi góp các kỳ sau: tối thiểu 500.000 VND và không vượt quá số tiền gửi kỳ đầu tiên
 • Lãi suất: cố định trong suốt thời gian gửi.
 • Phương thức gửi tiền: Chủ tài khoản trực tiếp hoặc có thể thông qua người khác gửi tiền tại bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank. 
Liên hệ: 
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094.
 
Tài khoản thanh toán
Tài khoản tiền gửi thanh toán là tài khoản tiền gửi của khách hàng mở tại GPBank dùng để gửi, rút tiền, chuyển khoản và thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng bằng các phương tiện thanh toán như eBank, ATM, ... 
 
Tiện ích
 • Đối tượng: Cá nhân người Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống và cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
 • Quyền lợi khách hàng riêng có tại GPBank: Quý khách có quyền lựa chọn tên giao dịch (GP.Name) theo sở thích cho tài khoản thanh toán cá nhân của mình 
 • Chủ động chi tiêu, tiền liên tục sinh lời: Quý khách có thể thực hiện các giao dịch (rút tiền, chuyển tiền, gửi tiền...) bất cứ lúc nào theo nhu cầu. Tiền gửi tại tài khoản được hưởng lãi suất không kỳ hạn 
 • An toàn: Quý khách không cần giữ tiền mặt trong nhà hoặc mang theo khi công tác
 • Thuận tiện: Quý khách có thể sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt như: ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, séc, thẻ ATM... 
 • Đa dạng: Quý khách có thể mở tài khoản tiền gửi thanh toán bằng VND, EUR, USD... 
 • Nhanh chóng: Quý khách có thể mở một tài khoản giao dịch cho mình chỉ trong vòng 02 phút. Kiểm tra tài khoản nhanh chóng và dễ dàng bằng SMS Banking. 
Thủ tục và hồ sơ
 • Quý khách chỉ cần đến Phòng giao dịch/Chi nhánh GPBank trên toàn quốc, xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và điền vào Giấy đăng ký mở tài khoản cá nhân theo mẫu của GPBank. 
Phí dịch vụ
 • Phí mở tài khoản: miễn phí
 • Phí chuyển tiền: Theo biểu phí dịch vụ của GPBank trong từng thời kỳ
 • Số dư tối thiểu: 50.000 VND/20 USD. 
Liên hệ 
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm hỗ trợ khách hàng 1800585866 (Miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 90 94. 
 
Tiết kiệm người cao tuổi
Đây là sản phẩm tiền gửi mới mang lại sự thuận tiện nhất và sinh lời cao cho khoản tiền gửi của khách hàng cao tuổi.

Tiện ích
 • Lãi suất cao hơn so với tiền gửi thông thường.
 • Tiền lãi của khoản tiền gửi được trả vào hàng tháng, hàng quý hoặc cuối kỳ.
 • Ân hạn rút lãi.
 • Tất toán trước hạn.
 • Cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn.
 • Chuyển quyền sổ tiết kiệm theo quy định của GPBank.
Đối tượng
 • Cá nhân từ 50 tuổi trở lên đang sinh sống và cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
Hồ sơ và thủ tục
 • Quý khách có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm chỉ cần đem CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, điền thông tin vào Giấy gửi tiền tại bất kỳ phòng giao dịch/chi nhánh của GPBank trên toàn quốc.
Liên hệ
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094.
Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK