Giao dịch ngoại tệ giao ngay
Giao dịch ngoại tệ giao ngay là giao dịch hai bên thực hiện mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ với VND hoặc với một ngoại tệ khác theo tỷ giá giao ngay xác định tại ngày giao dịch với ngày thanh toán do các bên thỏa thuận nhưng tối đa không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.
 
Tiện ích
 • Phục vụ các nhu cầu mua hoặc bán ngoại tệ của Khách hàng tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.
Đối tượng khách hàng
 • Cá nhân có nguồn tiền kiều hối về tài khoản mở tại GPBank thực hiện bán ngoại tệ cho GPBank;
 • Cá nhân mua ngoại tệ để phục vụ cho các mục đích chuyển tiền du học, chuyển tiền sinh hoạt phí, chuyển tiền chữa bệnh ở nước ngoài, chuyển tiền trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài, chuyển tiền định cư ở nước ngoài…
 • Tổ chức bán ngoại tệ có được từ nguồn xuất khẩu, tiền vay vốn ngoại tệ, nguồn vốn đầu tư… nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Tổ chức mua ngoại tệ phục vụ cho các mục đích nhập khẩu hàng hóa, trả tiền gốc, lãi vay, phí bằng ngoại tệ…
Liên hệ
 • Các điểm giao dịch của GPBank.
 • Trung tâm Dịch vụ Khách hàng: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi) / 04 3514 9094.
Giao dịch ngoại tệ hoán đổi
Giao dịch hoán đổi ngoại tệ là giao dịch giữa hai bên, bao gồm một giao dịch mua và một giao dịch bán cùng một lượng ngoại tệ với Đồng Việt Nam hoặc với một ngoại tệ khác, trong đó ngày thanh toán của hai giao dịch là khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại ngày giao dịch.
 
Tiện ích
 • Công cụ xử lý các trạng thái dư thừa hay thiếu hụt tạm thời một loại tiền tệ mà không làm thay đổi trạng thái của loại ngoại tệ đó;
 • Công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá.
Đối tượng khách hàng
 • Người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức khác và cá nhân có nhu cầu mua hoặc bán ngoại tệ tại một thời điểm xác định trong tương lai và muốn thực hiện bảo hiểm rủi ro tỷ giá.
Liên hệ
 • Các điểm giao dịch của GPBank.
 • Trung tâm Dịch vụ Khách hàng: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi) / 04 3514 9094
Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn
Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn là giao dịch hai bên cam kết mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ với VND hoặc với một ngoại tệ khác theo tỷ giá kỳ hạn xác định tại ngày giao dịch và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm xác định trong tương lai.
Kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn giữa VND với ngoại tệ do các bên thỏa thuận tối thiểu từ 03 (ba) ngày làm việc đến 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày kể từ ngày giao dịch. Kỳ hạn của các cặp ngoại tệ khác tối thiểu 03 (ba) ngày làm việc.
 
Tiện ích
 • Phục vụ nhu cầu mua, bán ngoại tệ của Khách hàng tại một thời điểm trong tương lai;
 • Công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá.
Đối tượng khách hàng
 • Người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức khác và cá nhân có nhu cầu mua hoặc bán ngoại tệ tại một thời điểm xác định trong tương lai và muốn thực hiện bảo hiểm rủi ro tỷ giá.
Liên hệ
 • Các điểm giao dịch của GPBank.
 • Trung tâm Dịch vụ Khách hàng: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi) / 04 3514 9094.
Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK