Tiền gửi trả lãi cuối kỳ
Là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn, gốc và lãi của khoản tiền gửi được trả vào cuối kỳ. 

Tiện ích sản phẩm:
 • Gửi một nơi nhưng có thể rút tại bất kỳ PGD nào của GPBank trên toàn hệ thống
 • Được sử dụng làm TSBĐ cho các hình thức cấp tín dụng tại GPBank
 • Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Đặc tính sản phẩm:
 • Đối tượng: Khách hàng tổ chức (trừ tổ chức tín dụng)
 • Loại tiền gửi: VND, USD
 • Ân hạn rút lãi: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc liên tiếp kể từ ngày đến hạn (có bao gồm ngày đến hạn), khách hàng có thể rút lãi phát sinh của kỳ trước và quay vòng gốc
 • Tự động quay vòng trường hợp đến hạn tất toán Khách hàng không đến tất toán.
Liên hệ: 
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094.
 
Tiền gửi phát tài
Là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn, gốc và lãi của khoản tiền gửi được trả vào cuối kỳ, lãi suất tăng theo bậc thang số dư tiền gửi.

Tiện ích sản phẩm:
 • Gửi một nơi nhưng có thể rút tại bất kỳ PGD nào của GPBank trên toàn hệ thống.
 • Được sử dụng làm TSBĐ cho các hình thức cấp tín dụng tại GPBank.
 • Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Đặc tính sản phẩm:
 • Đối tượng: Khách hàng tổ chức (trừ tổ chức tín dụng)
 • Loại tiền gửi: VND, USD
 • Lãi suất cạnh tranh: tăng theo bậc thang số dư tiền gửi, và cố định trong suốt thời gian gửi
 • Ân hạn rút lãi: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc liên tiếp kể từ ngày đến hạn (có bao gồm ngày đến hạn), khách hàng có thể rút lãi phát sinh của kỳ trước và quay vòng gốc. 
Liên hệ: 
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094.
 
Tiền gửi trả lãi đầu kỳ

Tiện ích sản phẩm

 • Gửi một nơi nhưng có thể rút tại bất kỳ PGD nào của GPBank trên toàn hệ thống.
 • Được sử dụng làm TSBĐ cho các hình thức cấp tín dụng tại GPBank.
 • Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Đặc tính sản phẩm
 • Đối tượng: Khách hàng tổ chức (trừ tổ chức tín dụng)
 • Loại tiền gửi: VND.
 • Số tiền gửi tối thiểu : 2.000.000 VND.
 • Tiền lãi được thanh toán ngay tại thời điểm gửi bằng tiền mặt hoặc thanh toán vào Tài khoản thanh toán của chính Khách hàng.
 • Tất toán trước hạn sẽ phải hoàn trả lại Ngân hàng tiền lãi đã ứng trước.
 • Trường hợp vào ngày đến hạn, Khách hàng không đến tất toán thì GPBank sẽ tự động tất toán.

Liên hệ
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc.
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi) / 024 3514 9094.

Tài khoản thanh toán
Tài khoản tiền gửi thanh toán là tài khoản tiền gửi của khách hàng mở tại GPBank dùng để gửi, rút tiền, chuyển khoản và thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng bằng các phương tiện thanh toán như eBank, ATM, ... 
 
Tiện ích sản phẩm:
 • Quyền lợi khách hàng riêng có tại GPBank: Quý khách có quyền lựa chọn tên giao dịch (GP.Name) theo sở thích.
 • Chủ động chi tiêu, tiền liên tục sinh lời: Quý khách có thể thực hiện các giao dịch (rút tiền, chuyển tiền, gửi tiền,…) bất cứ lúc nào theo nhu cầu. Tiền gửi tại tài khoản được hưởng lãi suất không kỳ hạn
 • An toàn: Quý khách không cần giữ tiền mặt 
 • Thuận tiện: Quý khách có thể sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt như: ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, séc... 
 • Đa dạng: Quý khách có thể mở tài khoản tiền gửi thanh toán bằng VND, EUR, USD… 
 • Nhanh chóng: Quý khách có thể mở một tài khoản giao dịch cho mình chỉ trong vòng 02 phút. Kiểm tra tài khoản nhanh chóng và dễ dàng bằng SMS Banking, GP.IB... 
Đối tượng sử dụng:
 • Khách hàng tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 
Thủ tục và hồ sơ:
 • Vui lòng liên hệ với GPBank để có thông tin chi tiết. 
Phí dịch vụ:
 • Phí mở tài khoản: miễn phí
 • Phí chuyển tiền: Theo biểu phí dịch vụ của GPBank trong từng thời kỳ
 • Số dư tối thiểu: 1.000.000 VND/100 USD. 
Liên hệ:
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094. 
 
Tiền gửi trả lãi định kỳ
Là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn, gốc của khoản tiền gửi được trả vào cuối kỳ, tiền lãi được trả định kỳ.

Tiện ích sản phẩm:
 • Gửi một nơi nhưng có thể rút tại bất kỳ PGD nào của GPBank trên toàn hệ thống
 • Được sử dụng làm TSBĐ cho các hình thức cấp tín dụng tại GPBank
 • Được bảo hiểm tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Đặc tính sản phẩm:
 • Đối tượng: Khách hàng tổ chức (trừ tổ chức tín dụng)
 • Loại tiền gửi: VND , USD
 • Lãi suất cạnh tranh và cố định trong suốt thời gian gửi
 • Kỳ hạn trả lãi: trả lãi hàng tháng hoặc hàng quý
 • Tự động quay vòng trường hợp đến hạn tất toán Khách hàng không đến tất toán 
 • Tất toán trước hạn sẽ phải hoàn trả lại Ngân hàng tiền lãi đã ứng trước.
Liên hệ: 
Quý khách có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của GPBank trên toàn quốc
Hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số: 1800 58 58 66 (miễn phí cuộc gọi)/ 024 3514 9094.
 
Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK