THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
6/14/2021 4:02:14 PM

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sảnnăm2016,
Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu – CN Quảng Ninhthông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc tổ chức đấu giá như sau:
1. Thông tin tài sản đấu giá
- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu tài sản theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE463090, do UBND Thị xã Cẩm Phả (nay là Thành phố Cẩm Phả) cấp ngày 17/10/2006, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H_757 đứng tên ông Lục Đức Tuấn và Bà Nguyễn Thị Ngọc.Chi tiết tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá thể hiện tạiChứng thư thẩm định giá số C2104-0126/CENVALUE-CTTĐG ngày 06/04/2021của Công ty CP thẩm định giá Thế kỷ - Chi nhánh tại Hà Nội.
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 1.441.600.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm bốn mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng). Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí chuyển nhượng và đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá
Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các tiêu chí khác do Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu – CN Quảng Ninhquyết định, cụ thể như sau:
STT Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu
1 Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu
2 Số lượng đấu giá viên Có tối thiểu 03 đấu giá viên trở lên
3 Thời gian hoạt động (kinh nghiệm) Có từ 10 năm hoạt động trở lên (tính theo ngày/tháng của năm)
4 Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả Phù hợp theo yêu cầu của Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu – CN Quảng Ninh
5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết Có Hội trường tổ chức đấu giá từ 100 chỗ ngồi trở lên tại trụ sở và có hệ thống thông tin phục vụ cho công tác đấu giá
6 Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản  Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm
7 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính
 
3. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản: Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu tổ chức đấu giá tài sản trên nộp hồ sơ đăng ký tham gia trong giờ hành chính trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thông báo.
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu – CN Quảng Ninhlựa chọn).
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản: Tại Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu – CN Quảng Ninh
- Địa chỉ:Số 8, Đường Tô Hiến Thành, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu – CN Quảng Ninhthông báo./.
 
 
           
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin liên quan
Liên kết Website
© 2015 Bản quyền thuộc về GPBANK